به گزارش اخبار به روز مرند :کارشناس مدیریت حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در این کارگاهکه در شهر کشکسرای شهرستان مرند برای کشاورزان و گوجه کاران آن منطقه تشکیل شده بود با اشاره به اهمیت مبارزه با آفت مینوز گوجه فرنگی برلزوم مبارزه صحیح با این آفت جهت جلوگیری از خسارت تاکید کرد . […]

به گزارش اخبار به روز مرند :کارشناس مدیریت حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در این کارگاهکه در شهر کشکسرای شهرستان مرند برای کشاورزان و گوجه کاران آن منطقه تشکیل شده بود با اشاره به اهمیت مبارزه با آفت مینوز گوجه فرنگی برلزوم مبارزه صحیح با این آفت جهت جلوگیری از خسارت تاکید کرد .

وی در ادامه با اشاره به اینکه آفت مینوز گوجه‌فرنگی در مزارع ۵۰ تا۱۰۰ درصد و در گلخانه‌های سبزی و صیفی توان وارد سازی خسارت۱۰۰درصدی به محصول گوجه‌فرنگی را داشته وبا ایجاد دالان‌هایی درون برگها و ساقه ها و میوه ها با ایجاد حالت لهیدگی میوه، می تواند خسارت سنگینی در محصول گوجه‌فرنگی بجا نهاده وبهره برداران را با کاهش درآمد و اتلاف منابع تولید روبرو سازد به سایر آفات مهم گوجه فرنگی در سطح مزارع و روش های مختلف مبارزه با این آفات اشاره کرد و افزود توسعه روشهای مبارزه غیرشیمیایی با این آفت، در راستای کاهش هزینه های تولید، افزایش کیفی محصول تولیدی، زمینه سازی لازم برای تولید محصول عاری از مواد شیمیایی و همچنین افزایش توان تولید کنندگان در مقابله با آفات و بیماری های شایع توسط این مدیریت با جدیت دنبال و امید می رود با حضور بهره برداران در دوره های آموزش ترویجی در مدیریت های شهرستانهای تابعه، مدیریت آفات و بیماریها در تولید محصول از توان بالاتری برخوردارشود.

گفتنی است در این کارگاه آموزشی کارشناس و نماینده اعزامی سازمان فائو (FAO) که در قالب همکاری سازمان فائو و وزارت جهادکشاورزی در این کارگاه حضور یافته بود آخرین یافته های پژوهشی غیر شیمیایی در زمینه کنترل آفت مینوز گوجه فرنگی را برای حاضرین تشریح نمود.

m4 (1)

m3 (1)