به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند : معاون استاندار و فر ماندار شهرستان  ویژه  مرند ،در جلسه هماهنگی برگزاری سومین کنفرانس بین المللی باستان شناسی و حفاظت در امتداد جاده ابریشم  برگزاری این کنفرانس در شهرستان را فرصتی برای شناساندن ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در شهرستان دانشت .

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند : معاون استاندار و فر ماندار شهرستان  ویژه  مرند ،در جلسه هماهنگی برگزاری سومین کنفرانس بین المللی باستان شناسی و حفاظت در امتداد جاده ابریشم  برگزاری این کنفرانس در شهرستان را فرصتی برای شناساندن ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در شهرستان دانشت .

داود گرشاسبی معاون استاندار آذربایجان شرقی گفت: برگزاری این کنفرانس در شهرستان فرصت مناسبی از لحاظ فرهنگی و اقتصادی برای شهرستان است .

نماینده عالی دولت در شهرستان عنوان داشت : فرصت بی بدیلی است برای شناساندن فرهنگ و تمدن و ظرفیت های شهرستان، بوم گردی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری و گردشگری شهرستان است .

معاون استاندار آذربایجان شرقی  ادامه داد : تمام دستگاه ها و ادارات شهرستان در امر برگزاری بهتر و با کیفیت این کنفرانس با تمام امکانات بسیج شوند تا بتوانیم شهرستان را پویا معرفی کنیم

فرماندار ویژه مرند عنوان داشت: تلاش شود برگزاری چنین برنامه هایی به صورت مردم محور برگزار شود و مردم متولی انجام کار باشند .

 

سومین کنفرانس بین المللی باستان شناسی و حفاظت در امتداد جاده ابریشم در راستای برنامه های ۲۰۱۸ مقرر گردیده در شهرستان مرند از ۲۲ الی ۲۳ آبانماه در محل کاروانسرای عباسی برگزار شود .