به گزارش خبر نگار صداو سیما ازمرند :شهردار مرند با اعلام این مطلب در جلسه شورای ترافیک این شهرستان گفت این طرح در چهار مرحله با موافقت شورای اسلامی و تایید فرماندار و ایجاد کارشناسی انجام میگردد که در مرحله اول برای شناسایی تاسیسات زیربنای بصورت موفق انجام گردید که در حال حاضر ییمانکار در […]

به گزارش خبر نگار صداو سیما ازمرند :شهردار مرند با اعلام این مطلب در جلسه شورای ترافیک این شهرستان گفت این طرح در چهار مرحله با موافقت شورای اسلامی و تایید فرماندار و ایجاد کارشناسی انجام میگردد که در مرحله اول برای شناسایی تاسیسات زیربنای بصورت موفق انجام گردید که در حال حاضر ییمانکار در یک مسیر فاز  اول خیابان امام را اجرا می کند واین طرح طبق زمان بندی و انعقاد قرارداد با پیمانکار مرحله نخست با شناسایی و انتقال تاسیسات زیر بنایی انجام گردید .

سید رضا هاشمی در ادامه افزود بزرکترین طرح عابر گذر با مشارکت بخص خصوصی بصورت پنجاه و 50 خواهد بود و تاکنون هیچگونه پیش فروش مغازه انجام نپذیرفته و با نظر شورای ترافیک شهرستان در صورت تامین راحتی عبور وموروسائط نقلیه با نظریه کار شناسان از شهرستان و استان انجام خواهد شد و در این طرح هم هیچگونه اعتبار و هزینه ای از سوی دولت و شهرداری پرداخت نمی گردد و همه هزینه را پیمانکار خودش پرداخت می کند .

وی همچنین افزود این پروژه در 4 فاز و با نظر موافقت شورای شهر و شهرداری و تصویب شورای ترافیک در مدت 3 ماه برای هر فاز به اجرا در خواهد آمد و بعلت مشکلات ترافیکی همه فاز های طرح نمی تواند بطور همزمان اجرا شود ونهایتا اگر نعهدات پییمانکار در موعد مقرر به پایان برسد این طرح در مدت یکسال به بهره برداری خواهد رسید .

شهردار مرند در ادامه اظهار کرد با توجه به اینکه شهرداریها بطور خود گردان توسط خود مردم اداره می شود و هزینه های توسعه فضای سبز ایجاد مکانهای فرهنگی و تفریحی –تملک – مسیر گشایی و احداث خیابان و پرداخت حقوق پر سنل جز شاخص های مدیریتی شهرداری می باشد هدف از اجرای این طرح هر سال 40 میلیارد در آمد برای شهرداری که همان خودمردم می بلشند در آمد زایی خواهد داشت و از طرفی هم ماک مغازه ها شهرداری می باشد .

فرماندار مرند هم در این جلسه با اشاره به اینکه بدون مطا لعه امورات زیر بنایی و رفع آنان انجام نخواهد شد .افزود شهرداری و شورای شهر برای توسعه وآبادانی شهر فعالیت و تلاش می کند و برای عمران و آبادانی هم برخی از مشکلات بوجو.د می آید که باید برای آبادانی شهر تحمل کرد

رضوانی همچنین با اظهار اینکه هر گونه پیش فروش تا اجرای 20 در صد از کل پروژه انجام نخواهد شد و پیش فروش و کسب درآمد باید بعد از جلب موافقت شهرداری مبنی بر تحقق و عده های پیمانکار در موعد مقرر خواهد شد و برای پیش فروش شهرداری و پیمانکار بطور کلی به اطلاع عموم اهالی خواهند رسانید .

وی افزود 30 درصد از در آمد این طرح با توجه بهئ توسعه شهر و رفع ترافیک برای ایجاد و راه اندازی پارکینگ در نقاط مختلف شهر هزینه خواهد شد