بخش همودیالیز بیمارستان آیت ا… کوه کمری شهرستان مرند آذربایجان شرقی مورد بهره برداری قرار گرفت به گزارش اخبار به روز مرند : به نقل از مجمع خیرین سلامت،بخش همودیالیز بیمارستان آیت ا… کوه کمری شهرستان مرند آذربایجان شرقی با مشارکت خیر محترم جناب آقای احمد ارشادی و دانشگاه علوم پزشکی تبریز با زیربنای ۱۴۰۰ […]

بخش همودیالیز بیمارستان آیت ا… کوه کمری شهرستان مرند آذربایجان شرقی مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش اخبار به روز مرند : به نقل از مجمع خیرین سلامت،بخش همودیالیز بیمارستان آیت ا… کوه کمری شهرستان مرند آذربایجان شرقی با مشارکت خیر محترم جناب آقای احمد ارشادی و دانشگاه علوم پزشکی تبریز با زیربنای ۱۴۰۰ متر مربع و با هزینه ۴ میلیارد تومانی احداث و با حضور مسئولین استان و شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.