به همت و تلاش آموزش و پرورش شهرستان مرند ، مجتمع ورزشی امام خمینی (ره) مورد بهره برداری قرار گرفت . به گزارش اخبار به روز مرند :این مجتمع ورزشی با اعتبار دولتی ۳۵۰ میلیون ریال توسط آموزش و پرورش مورد نوسازی و بهره برداری قرا گرفت.    

به همت و تلاش آموزش و پرورش شهرستان مرند ، مجتمع ورزشی امام خمینی (ره) مورد بهره برداری قرار گرفت .

به گزارش اخبار به روز مرند :این مجتمع ورزشی با اعتبار دولتی ۳۵۰ میلیون ریال توسط آموزش و پرورش مورد نوسازی و بهره برداری قرا گرفت.

DSC_0004

DSC_0005 DSC_0009

DSC_00144   DSC_0010