در مراسمی بهره برداری از ۴طرح بهداشتی و در مانی در مرند آغاز شد :این طرحها شامل افتتاح بخش جدید دیالیز بیمارستان رازی مرند با کنجایش ۸ دستگاه جدید – آغاز بکار مرکز فوریتهای پزشکی اورژانس شهری – سالن ورزشی شبکه بهداشت و در مان و افتتاح ۲۴ بخش ۲۴ تختخوابی شرایط بحران مرند می باشد […]

در مراسمی بهره برداری از ۴طرح بهداشتی و در مانی در مرند آغاز شد :این طرحها شامل افتتاح بخش جدید دیالیز بیمارستان رازی مرند با کنجایش ۸ دستگاه جدید – آغاز بکار مرکز فوریتهای پزشکی اورژانس شهری – سالن ورزشی شبکه بهداشت و در مان و افتتاح ۲۴ بخش ۲۴ تختخوابی شرایط بحران مرند می باشد .

برای افتتاح و راه اندازی این طرحهای بهداشتی  در مانی  جمعا ۷ میلیارد ۵۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده که از منابع دا خلی شبکه و بهداشت و در مان مرند تامین و پرداخت شده است .

در مراسم افتتاح این طرحها  معاون استاندار آذر بایجانمشرقی وفرماندار ویژه مرند با اشاره به اینکه دولت در بخش تحول  بیمه سلامت اقدامات شایسته ای را انجام داده افزود تنها امسال برای تجهیز و احداث مراکز بهداشتی و درمانی بیش از ۳۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه کرده که تنها ۶ میلیارد ریال برای احداث و ۹ باب خانه های بهداشتی  روستایی می باشد .

کرمی همچنین گفت کلیه مطالبات بیمه در بیمارستانهایدولتی ۱۲۰ میلیارد ریال بود   که تا مهر ماه امسال ۵۰ میلیارد ریال پرداخت شده است  .

وی با بیان اینکه شهرستان مرند  بعنوان دومین شهر پر جمعیت استان و همجواری با منطقه آزاد ارس و شهرهای اقماری بعلت کمبود امکانات بهداشتی درمانی به مرکز استان مراجعه می کنند ا ز  اخذ مجوز راه اندازی بخشام آی آر (mir)با اعتبارات دولتی در بیمارستان مرند در  سال آینده  خبر داد  .

uvs150316-010 uvs150316-022 uvs150316-023 uvs150316-024 uvs150316-027 uvs150316-009 uvs150316-003 uvs150316-017 uvs150316-053 uvs150316-052 uvs150316-049 uvs150316-038 uvs150316-037 uvs150316-049 uvs150316-048 uvs150316-053