بهره برداری سامانه GISدر شهرستان مرند آغا ز شد : این طرح بمنظور شناسنامه کردن کلیه اراضی باغی و زارعی بهر ه برداران شهرستان مرند با همکاری سازمان نظام مهندسی استان و ومعاونت سازمان جهاد کشاورزی مدیریت شهرستان مرند به مرحله اجراءدر آمده است : در این مراسم معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مرند با اشاره […]

بهره برداری سامانه GISدر شهرستان مرند آغا ز شد :

این طرح بمنظور شناسنامه کردن کلیه اراضی باغی و زارعی بهر ه برداران شهرستان مرند با همکاری سازمان نظام مهندسی استان و ومعاونت سازمان جهاد کشاورزی مدیریت شهرستان مرند به مرحله اجراءدر آمده است : در این مراسم معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مرند با اشاره به اهمیت شهرستان مرند از نظر موقعیت جغرافبایی در بخش کشاورزی و دامپروری در سطح استان با تواید رتبه اول زرد آلو – زعفران – پسته – آفتابگردان و شیر بعنوان قطب محسوب می شودگفت : با اجرای باعث دسترسی آسان بهره برداران از موقعیت زمینهای سطح زیر کشت و محصولات باغی بطور دقیق و کارشناسی خواهد بود که می تواند در رونق کشاورزی و اقتصاد نقش مهمی را داشته باشد رضوانی اظهار داشت مجریان و عوامل اجرایی این کار باید در تکمیل اطلاعات و ثبت آنها درسامانه دقت لازم را داشته باشند و اطلاعات مبتنی بر واقعیت باشد و در ثبت ایناطلاعات نباید زمان محدود باشد فرماندار ویژه شهرستان مرند وجود آمار و اطلاعات دقیق را در در بخش کشاورزی مهم دانسته و افزودند: هیچ کشوری به اهداف خودنمی رسد مگر با وجود آمار و اطلاعات دقیق و اطلا عات مور د نیاز در کشور برایبرن

بهره برداری سامانه GISدر شهرستان مرند آغا ز شد : این طرح بمنظور شناسنامه کردن کلیه اراضی باغی و زارعی بهر ه برداران شهرستان مرند با همکاری سازمان نظام مهندسی استان و ومعاونت سازمان جهاد کشاورزی مدیریت شهرستان مرند به مرحله اجراءدر آمده است : در این مراسم معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مرند با اشاره به اهمیت شهرستان مرند از نظر موقعیت جغرافبایی در بخش کشاورزی و دامپروری در سطح استان با تواید رتبه اول زرد آلو – زعفران – پسته – آفتابگردان و شیر بعنوان قطب محسوب می شودگفت : با اجرای باعث دسترسی آسان بهره برداران از موقعیت زمینهای سطح زیر کشت و محصولات باغی بطور دقیق و کارشناسی خواهد بود که می تواند در رونق کشاورزی و اقتصاد نقش مهمی را داشته باشد.

رضوانی اظهار داشت مجریان و عوامل اجرایی این کار باید در تکمیل اطلاعات و ثبت آنها درسامانه دقت لازم را داشته باشند و اطلاعات مبتنی بر واقعیت باشد و در ثبت ایناطلاعات نباید زمان محدود باشد فرماندار ویژه شهرستان مرند وجود آمار و اطلاعات دقیق را در در بخش کشاورزی مهم دانسته و افزودند: هیچ کشوری به اهداف خودنمی رسد مگر با وجود آمار و اطلاعات دقیق و اطلا عات مور د نیاز در کشور برایبرنامه ریزی در آینده بسیار مهم است.
وی گفت : کشاورزان شهرستان از اطلاعات کافی در زمینه کشاورزی برخوردار هستند و جهاد کشاورزیدر این زمینه تلاشهای چشم گیری انجام داده است بطوریکه در سالهای قبل تولیداتکشاورزی کمتر از 80000هزار تن بوده ولی در سایه اطلاعات و اصول مهندسی دقیق کشاورزیاین مقدار به 350000 هزار تن رسیده است.
در ادامه این مراسم رئیس سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی استان نیز در این زمینه افزود : با افتتاحاین سامانه اراضی کشاورزی شهرستان شناسنامه دار میشوند و با توافقنانه ای که باسازمان جهاد کشاورزی استان انعقاد شده است در راستای اصل 44 قانون اساسی تمامی اراضیکشاورزان شناسایی و ایجاد کروکی ، حدود ومشخصات ، مشخصات زمین و …در اختیار اینسامانه قرار می گیرد و ارائه خدمات توسط جهاد کشاورزی با راعایت اصول مهندسی برکشاورزان صورت می گیرد
فتحی افزود با افتتاح و راه اندازی سامانه تعداد شهرستانهای استان که از خدمات این طرح بهرمند می باشند به 7 شهرستان رسید که سامانه مرند پیشرفته تر و کارشناسی تر از شهرهای ملکان– مراغه و بناب و عجب شیر می باشد .
معاونت مدیرت سازمان جهاد کشاورزی شهرستان مرند نیز در این مراسم با اشاره به اینکه در شهرستان مرند بیش 35 هزار هکتار اراضی زراعی و 11 هزار هکتار باغی تحت پوشش این طرح قرار میگرند افزود در اجرای سامانه جی آی اس شناسامه کردن اراضی کشاورزان به تفکیک میزان هکتاراراضی دییم و آبی – سطح زیر کشت و تولید بطور دقیق ثبت و هرگونه ارائه خدمان برای کشاورزان از طریق این شناسنامه انجام خواهد شد .
جلال رحیم زاده گفت در اجرای این طرح 40 نفر از فارغ التحصیلان در بخش کشاورزی آموزش های لازم را فرا گرفته و از امرورر با مراجعه به کلیه روستاها از میزان اراضی ملی و کشاورزی کروکی مخصوص با استفاده از عکس های هوایی مقدار مساحت زارعی و باغی توسط افراد آموزش دیده با همکاری و مشارکت نظام مهندسی جهاد کشاورزی استان اجرا ء خواهد شد.
سامانه :GISیکسیستم اطلاعاتی است که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیاییاطلاعات مکانی می‌پردازد. به عبارت دیگر جی‌آی‌اس یک سیستم کامپیوتری برای مدیریت وتجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی بوده که قابلیت جمع‌آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل ونمایش اطلاعات جغرافیایی (مکانی) را دارد. هدف نهایی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی،پشتیبانی جهت تصمیم‌گیری‌های پایه‌گذاری‌شده بر اساس داده‌های مکانی می‌باشد وعملکرد اساسی آن بدست آوردن اطلاعاتی از مدیریت آب ، مدیریت منابع طبیعی ، سیستممدیریت کشت ، سیستم برآورد کشت ، و در اصل ایجاد شناسنامه اراضی