وزیر راه و شهرسازی گفت: آزادراه تبریز-مرند- بازرگان نقش مهمی در تقویت ترانزیت و توسعه تجارت در مسیر شرق به غرب داشته و شبکه آزادراهی آسیا به اروپا را تکمیل می‌کند. به گزارش اخبار به روز مرند :وزیر راه و شهرسازی در ارتباط ویدیو کنفرانسی محل آغاز عملیات اجرایی این پروژه با محل برگزاری جلسه […]

وزیر راه و شهرسازی گفت: آزادراه تبریز-مرند- بازرگان نقش مهمی در تقویت ترانزیت و توسعه تجارت در مسیر شرق به غرب داشته و شبکه آزادراهی آسیا به اروپا را تکمیل می‌کند.

به گزارش اخبار به روز مرند :وزیر راه و شهرسازی در ارتباط ویدیو کنفرانسی محل آغاز عملیات اجرایی این پروژه با محل برگزاری جلسه توسعه و سرمایه گذاران آذربایجان شرقی که با حضور رئیس جمهور همراه بود، گفت: آزاد راه تبریز – مرند – بازرگان به طول ۲۵۳ کیلومتر و با همکاری سرمایه گذار خارجی با دولت احداث می شود.

عباس آخوندی با تاکید بر اینکه شرکت ترکیه ای برگیز ۶۵ درصد پروژه را انجام می دهد، افزود: ۳۵ درصد کار احداث این پروژه برعهده دولت است، البته ما باید اراضی مورد نیاز را نیز تملک کنیم.

وی با بیان اینکه برآورد اولیه طرح ۵۸۰۰ میلیارد تومان است، ادامه داد: این طرح در چهار فاز مختلف و از تبریز به صوفیان و از صوفیان به مرند و سپس به بازرگان اجرا می شود. برآورد اولیه برای اتمام این طرح ۵ سال است.

آخوندی به اهمیت این پروژه و نقش آن در رونق اقتصادی و توسعه کشور و شمال غرب کشور اشاره کرد و افزود: این پروژه باعث افزایش حمل و نقل می شود و همچنین می تواند در جهت توسعه تجارت بین غرب و شرق نقش مهمی داشته باشد.

وزیر دولت یازدهم با اشاره به اینکه اجرای این پروژه منافع خوبی برای ما و ترکیه خواهد داشت، گفت: دولت ترکیه دسترسی مطمئنی با اجرای این طرح به خلیج فارس پیدا خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه این طرح سه باند رفت و سه باند برگشت دارد، ابراز داشت: این طرح در جهت صلح و افزایش بیش از پیش مناسبات اقتصادی دو طرف ایران و ترکیه موثر است.

images (5)