مشکلات ۶۳ واحد تولیدی شهرستان مرند، به همت بسیج مهندسان شهرستان حل و فصل شده است.

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :به نقل از خبرگزاری صداو سیما ،نخستین همایش بسیج مهندسان شهرستان مرند به منظور حل مشکلات واحدهای تولیدی این شهرستان، امروز برگزار شد.
دبیر این همایش گفت: هدف اصلی بسیج مهندسان، حل مشکلات واحدهای تولیدی است به طوری که در طول پارسال و امسال از ۱۰۰ واحد تولیدی شهرستان مرند که با مشکلاتی در زمینه تولید مواجه بود و حتی درآستانه رکود و تعطیلی بود، توانست مشکل ۶۳ واحد را به صورت رایگان حل و فصل کرده، به چرخه تولید بازگرداند.
به گفته قهرمانزاده، بیشتر مشکلات این واحدها، به نبود واحد حقوقی و بروز مشکلات قضایی مربوط بود که بسیج مهندسان این شهرستان با ورود به این بخش، توانست مشکلات آنان را حل کند.
وی با اشاره به وجود ظرفیت های متعدد صنعتی، کشاورزی و معدنی در شهرستان مرند گفت: این ظرفیت های بالقوه باید تقویت شده و در رونق اقتصادی منطقه نقش آفرین باشد نه این که با سنگ اندازی و کوچک ترین مشکل حقوقی و امثال آن، راکد مانده و با دلسردی صاحبان صنایع از گردونه اقتصاد خارج شود.
برخی از صاحبان واحدهای تولیدی شهرستان مرند در این همایش به بیان مشکلاتشان پرداختند و در همین همایش برای حل آنها، طی امسال برنامه هایی تدوین شد.