به گزارش اخبار به روز مرند : ساختمان اورژانس و همو دیالیز بیمارستان حجت کوه کمر با حضور دکتر صدر السادات معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت ، دکتر صومی ، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند ، دکتر حسن نژاد و جمه دیگری از مسئولین ، پزشکان و … مورد افتتاح و […]

به گزارش اخبار به روز مرند : ساختمان اورژانس و همو دیالیز بیمارستان حجت کوه کمر با حضور دکتر صدر السادات معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت ، دکتر صومی ، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند ، دکتر حسن نژاد و جمه دیگری از مسئولین ، پزشکان و … مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت .

این ساختمان با مساحت ۱۵۰۰ متر مربع ، با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال با مشارکت خیر بزرگوار حاج احمد ارشادی مورد افتتاح قار گرفت.

این ساختمان ( دیالیز ) ۲۲ تختخوابی ، اورژانس ۲۲ تختخوابی  دومین مرکز بزرگ همودیالیز استان آذربایجان شرقی می باشد .

در ادامه از کلینیک تخصصی شهید باکری بازدید نمودند که در ماه های آینده مود افتتاح قرار خواهد گرفت.

DSC_0013 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0020DSC_0025 DSC_0026 DSC_0036 DSC_0045 DSC_0046

بازدید از کلینیک تخصصی شهید باکری

DSC_0067

DSC_0069 DSC_0071 DSC_0073 DSC_0075