بودجه ۳۰ میلیاردی برای تکمیل و احداث ۵ بزرگراه بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ سیصد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای تکمیل برخی از محورهای ارتباطی به منظور جلوگیری از وقوع بحران و ایجاد اختلال در ترافیک عبوری در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرد. به گزارش اخبار به […]

بودجه ۳۰ میلیاردی برای تکمیل و احداث ۵ بزرگراه

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ سیصد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای تکمیل برخی از محورهای ارتباطی به منظور جلوگیری از وقوع بحران و ایجاد اختلال در ترافیک عبوری در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرد.

به گزارش اخبار به  روز مرند :بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ سیصد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای تکمیل برخی از محورهای ارتباطی به منظور جلوگیری از وقوع بحران و ایجاد اختلال در شدامد (ترافیک) عبوری در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرد.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، برای تکمیل محورهای ارتباطی زیر به منظور جلوگیری از وقوع بحران و ایجاد اختلال در شدامد (ترافیک) عبوری، به شرح جدول زیر در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:

                                                   (ارقام به میلیون ریال)

ردیف
عنوان طرح
دستگاه اجرایی
اعتبار پیشنهادی
۱
احداث باند دوم مرند – جلفا
وزارت راه و شهرسازی
۰۰۰ر۵۰
۲
احداث باند دوم باغین – بم
وزارت راه و شهرسازی
۰۰۰ر۵۰
۳
احداث بزرگراه خواجه- ورزقان – سه راهی آقابابا
وزارت راه و شهرسازی
۰۰۰ر۳۰
۴
احداث بزرگراه اهر – تبریز
وزارت راه و شهرسازی
۰۰۰ر۷۰
۵
احداث بزرگراه برازجان – کنارتخته- قائمیه- بابامیدان – و شیراز – دشت ارژن – قائمیه
شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
۰۰۰ر۱۰۰
جمع کل
۰۰۰ر۳۰۰

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ابلاغ کرد.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط