نشست بررسی مسائل بیمارستان جدید و بیمارستان آیت اله حجت با حضور معاون دانشگاه علوم پزشکی  و رئیس شبکه و بهداشت و در مان مرند و مسئولان شهرستان در فرمانداری مرند برگزار گردید . به گزارش اخبار به روز مرند :کرمی فرماندار  ویژه مرند  با بیان اینکه ،إفزایش جلسات برگزار شده در أین رابطه و […]

نشست بررسی مسائل بیمارستان جدید و بیمارستان آیت اله حجت با حضور معاون دانشگاه علوم پزشکی  و رئیس شبکه و بهداشت و در مان مرند و مسئولان شهرستان در فرمانداری مرند برگزار گردید .

به گزارش اخبار به روز مرند :کرمی فرماندار  ویژه مرند  با بیان اینکه ،إفزایش جلسات برگزار شده در أین رابطه و تصمیم گیری سریع و منطقی گفت : تجمیع بیمارستان به أین معنی که بیمارستان جدید نیز در جوار بیمارستان آیت اله حجت احداث شود مورد پذیرش نیست و باید مکان های موجود شهر برأی احداث بیمارستان جدید مورد بازدید و نظرات کار شناسان دانشگاه علوم پزشکی در اسرع وقت برای احداث و راه اندازی بیمارستان جدید ۱۵۰ تختخوابی انجام شود .

وی در ادامه افزود استقرار و عدم دسترسی شهروندان به بیمارستان جدید کمبود فضای اداری و خدماتی  در این بیمارستان از مهمترین خواسته های شهروندان مرندی است که  بیمارستان رازی مرند با قدمت ۷۵ سال  پاسخگوی نیاز  های بهداشتی ودرمانی برای ۲۵۰ هزار نفر جمعیت این شهرستان و شهرستانهای همجوار و گردشگران داخلی و خارجی نمی باشد .احداث بیمارستان جدید با لحاظ مسافت برای اهالی لازم و ضروری است

در أین جلسه حجت الاسلام نعمت زاده امام جمعه با شاره به اینکه مکان یابی بیمارستان آیت اله حجت از نظر کارشناسی با قرار گرفتن در مسیر گسل و سیل مردم منطقه را با ابهامات مواجه ساخته است از نظر خدمات ایاب ذهاب مراجعه کننده گان بعلت خارج از محدوده شهر ودوری مسافت با مشکلاتی گریبانگیر هستند

امام جمعه مرند همچنین با اشاره به آمار افزایش جمعیت و سیاستهای دولت از مسئولین خواست تا برای ۱۰ سال آینده در احداث بیمارستان جدید تدابیر لازم را انجام دهند ،

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس دیگر سخنران این جلسه بود با اشاره ضرورت أرج نهادن به خواست شهروندان گفت : وظیفه وزارت بهداشت إفزایش و ارتقائ سلامت عمومی مردم است و نباید به دنبال منافع و مصالح اقتصادی باشد . اگر بیمارستان جدید امسال عملیاتی اجرایی آغاز نشود برای سال آینده در جذب اعتبارات با مشکلاتی مواجه خواهیم شد

وی افزود : مسئولان و هیچ کس دیگر مکان فعلی در نظر گرفته  شده برأی بیمارستان جدید را قبول نمی کند . بنابراین تمام هم و غم مسئولان شهرستان بر احداث بیمارستان جدید در نقطه دیگر و داخل شهر می باشد .

.

هاشمی شهردار مرند نیز در أین خصوص با اشاره به مشکل سند و راه دسترسی آن گفت : بیمارستان حجت و بیمارستان جدید إز نظر فنی و رعایت مسائل ایمنی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و مکان فعلی به هیچوجه به صلاح احداث بیمارستان جدید نیست

معاونین  دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در این جلسه با بیان اینکه در سال گذشته برای فاضلاب بیمارستان آیت اله حجت ۲میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته بود و کل این مبلغ جذب و هزینه راه اندازی و تجهیز فاضلاب بیمارستان شد .

در خاتمه پس از بحث و بررسی مقرر شد با ارائه نظر کار شناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بیمارستان جدید مرند در داخل شهر احداث شود.

۱۲۹