در ست در 1413سال پيش :روزي امير المومنين (ع)در خانه كعبه متولد شد . سالروز ولادت اواين اختر تابناك امامت و ولايت ، اين امام همام بر يك يك شيعيان جهان مبارك باد (سالروز فتح خرمشهر )

در ست در 1413سال پيش :روزي امير المومنين (ع)در خانه كعبه متولد شد .

سالروز ولادت اواين اختر تابناك امامت و ولايت ، اين امام همام بر يك يك شيعيان جهان مبارك باد (سالروز فتح خرمشهر )