در ست در 1180 سال پيش در چنين روزي ،مصادف با سوم رجب سال 245هجري قمري ،جضرت امام علي النقي عليه السلام به شهادت رسيدند . شهادت امام هادي عليه السلام برتمام شيغيان جهان تسليت باد.

در ست در 1180 سال پيش در چنين روزي ،مصادف با سوم رجب سال 245هجري قمري ،جضرت امام علي النقي عليه السلام به شهادت رسيدند .

شهادت امام هادي عليه السلام برتمام شيغيان جهان تسليت باد.