مسئول ستاد استقبال میهمانان نوروزی شهرستان مرند در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار صداو سیما در مرند با اعلام این خبر گفت : امسال با طراوت واصلاح ورودی و خروجی های شهر وبرنامه ریزیهای انجام یافته توسط مسئولین شهرستان هیچگونه مشگلی برای اسکان و گردشگری در شهر مرند برای مسافرین بوجود نیامده و با […]

 

 

مسئول ستاد استقبال میهمانان نوروزی شهرستان مرند در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار صداو سیما در مرند با اعلام این خبر گفت :

امسال با طراوت واصلاح ورودی و خروجی های شهر وبرنامه ریزیهای انجام یافته توسط مسئولین شهرستان هیچگونه مشگلی برای اسکان و گردشگری در شهر مرند برای مسافرین بوجود نیامده و با اکیب های موتور سوار از میمانان برای بازدید از مناطق دیدنی و تاریخی این شهرستان رضایت وآسایش وخاطردرجلب مسافرین بیش از 35هزار نفر وارد این شهر شده اند