بررسی اعتبار‌نامه‌های نمایندگان همچنان در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. در این راستا در اولین جلسه بررسی اعتبار نامه های نماینده گان مجلس نهم اعتبار نامه دکتر محمد حسن نژاد نماینده مرد مرند و جلفا ، بدون هیچکونه اعتراضی ، به اتفاق اکثریت آرای نمایندگان مجلس نهم تائید گردید. ضمن آرزوی توفیق […]

بررسی اعتبار‌نامه‌های نمایندگان همچنان در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

در این راستا در اولین جلسه بررسی اعتبار نامه های نماینده گان مجلس نهم اعتبار نامه دکتر محمد حسن نژاد نماینده مرد مرند و جلفا ، بدون هیچکونه اعتراضی ، به اتفاق اکثریت آرای نمایندگان مجلس نهم تائید گردید.

ضمن آرزوی توفیق برای آقای دکتر به اطلاع همشهریان میرسانیم نمایده مردم مرند و جلفا فردا در منطقه خواهد بود وصبح پنجشنبه11خردادوارد شهرستان مرند خواهد شد .