به گزارش اخبار به روز مرند :راهپیمایی عفاف و حجاب با ( شعار صیانت از حریم  خانواده ) با حضور معاون استاندار آذربایجان شرقی ، امام جمعه  یامچی ،فرماندهان نیرو های نظانی ، انتظامی ، بانوان، اقشار مختلف مردم طی م اسم با شکوهی از محل کانون فرهنگی شهید فهمیده سپاه ناحیه مرند در مسیر خیایان […]

به گزارش اخبار به روز مرند :راهپیمایی عفاف و حجاب با ( شعار صیانت از حریم  خانواده ) با حضور معاون استاندار آذربایجان شرقی ، امام جمعه  یامچی ،فرماندهان نیرو های نظانی ، انتظامی ، بانوان، اقشار مختلف مردم طی م اسم با شکوهی از محل کانون فرهنگی شهید فهمیده سپاه ناحیه مرند در مسیر خیایان امام  بر گزار شد  شرکت کنندگان در خاتمه با تجمع در محل میدان امام و قرائت قطعنامه بر حفظ صیانت از حریم خانواده تاکید کردند .

( گزارش تصویری):

photo_2017-07-13_00-16-09 photo_2017-07-13_00-16-25 photo_2017-07-13_00-16-36 photo_2017-07-13_00-16-40 photo_2017-07-13_00-16-43 photo_2017-07-13_00-16-46 photo_2017-07-13_00-19-11 photo_2017-07-13_00-19-20 photo_2017-07-13_00-19-25 photo_2017-07-13_00-20-05 photo_2017-07-13_00-20-09 photo_2017-07-13_00-20-17 photo_2017-07-13_00-20-25