دکتر محمد حسن‌نژاد به رئیس جمهور: عدم پیشرفت یا تعطیل طرح‌های گازرسانی به روستاها، به رئیس جمهور و وزیر نیرو: عدم پایبندی توافق‌نامه بین جمهوری اسلامی و جمهوی آذربایجان، به رئیس جمهور و وزیر راه: عدم اجرای پروژه قطار تبریز مرند، به رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان: توقف طرح استادیوم 50 هزار نفری […]

دکتر محمد حسن‌نژاد به رئیس جمهور: عدم پیشرفت یا تعطیل طرح‌های گازرسانی به روستاها، به رئیس جمهور و وزیر نیرو: عدم پایبندی توافق‌نامه بین جمهوری اسلامی و جمهوی آذربایجان، به رئیس جمهور و وزیر راه: عدم اجرای پروژه قطار تبریز مرند، به رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان: توقف طرح استادیوم 50 هزار نفری شهرستان مرند و سایر پروژه‌های ورزشی، به رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: عدم تکمیل دانشگاه فنی مهندسی مرند، به رئیس جمهور و وزیر بهداشت: تکمیل بیمارستان مرند

گفتنی است:وزیر آموزش و پرورش در کنار وزیر نیرو و رئیس جمهور بیشترین تذکرات کتبی را در جلسه روز سه شنبه در بهارستان گرفته‌ است رانشان می داد