به گزارش خبرنگار صداوسیما از مرند فرمانده پایس راه مرند و جلفا در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داست با خاتمه سفرهای دوم و بازگشت شهروندان بهشهرستانهای خود و تعطیلی سه روز ادارات و نهادهای دولتی مسافرت شهروندان به شهرستانهای مرند و جلفا از اقزایش چشمگیری برخوردار بوده است سرگزد ایمانپور در ادامه افزود این […]

به گزارش خبرنگار صداوسیما از مرند فرمانده پایس راه مرند و جلفا در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داست با خاتمه سفرهای دوم و بازگشت شهروندان بهشهرستانهای خود و تعطیلی سه روز ادارات و نهادهای دولتی مسافرت شهروندان به شهرستانهای مرند و جلفا از اقزایش چشمگیری برخوردار بوده است

سرگزد ایمانپور در ادامه افزود این ترافیک در محور مرند جلفا امشب نسبت به سایر محور ها بیشتر بوده ولی با این همه پرسنل زحمت کش پلیش زله شهرستان با همکاری نیروهای امداد و نحات هلال احمر شاهد بود هیچگومه اتفاق جانی در این محورها نباشیم ولی بیشتر شهروندان شاید کسیر 60 کیلو متری زل چندین ساعت در محورها بعلت ترافیک سنگین معطل باشند و دیر از موعد مقرر به منازل خود باز گردند