به گزارش اخبار به روز مرند بعد از ظهر روز دوشنبه 5 فروردین سال 1392 تنها با گذشت 5 روز از سال نو جاده نا امن و خطرناک بناب- مرند در سایه غفلت مسئولین امر به وظیفه خود عمل نمود تا بار دیگر شاهد حادثه تلخ رانندگی در این محور پر رفت آمد گردیم. در […]

به گزارش اخبار به روز مرند بعد از ظهر روز دوشنبه 5 فروردین سال 1392 تنها با گذشت 5 روز از سال نو جاده نا امن و خطرناک بناب- مرند در سایه غفلت مسئولین امر به وظیفه خود عمل نمود تا بار دیگر شاهد حادثه تلخ رانندگی در این محور پر رفت آمد گردیم.

در حادثه ای که بعد از ظهر امروز در جاده بناب – مرند روی داد یک دستگاه سواری وانت ضمن برخورد با یک موتورسیکلت از جاده منحرف و از مسیر خود خارج گردید. طی این حادثه راکب موتور سیکلت که به شدت آسیب دیده بود به اورژانس منتقل گردید.

این حادثه نخستین حادثه در سال جدید در این محور بود و مطمئنا تا زمانی که این مسیر تعریض و آسفالت دهی مناسب نگردد نه تنها آخرین حادثه نخواهد بود بلکه روز به روز به آمار این حوادث افزوده خواهد گردید اما مسئله اصلی این است که در چندین سال گذشته وضعیت بغرنج جاده ارتباطی مرند-بناب به موضوعی کلیشه ای تبدیل شده است که از یک سو خواست تمامی اهالی بناب مرند معطوف آن گردیده و از سویی دیگر باب وعده دهی افرادی دیگر برای رفع مشکل مذکور و کسب نظر مردم شده است ولی در اصل کسی پاسخ گوی مشکل نیست. و معلوم نیست تا کی باید هر هفته شاهد چنین حوادث تلخ در این مسیر باشیم؟!