همکااران گرامی برادران محترم عباسی ، با کمال تاسف و تالم درگذشت مادر گرامیتان ( بانو منافی )را به شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه مغفوره طلب آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر جمیل از خداوند منان مسئلت داریم. از طرف هیئت مدیره و اعضای  اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران شهرستان مرند  […]

همکااران گرامی برادران محترم عباسی ،

با کمال تاسف و تالم درگذشت مادر گرامیتان ( بانو منافی )را به شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه مغفوره طلب آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر جمیل از خداوند منان مسئلت داریم.

از طرف هیئت مدیره و اعضای  اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران شهرستان مرند