جناب آقای مهندس حاج سید رضا هاشمی شهردار محترم مرند خبردرگذشت عموی گرامیتان آقای میر حسن هاشمی موجبات تاثر وتالم گردیده بدینوسیله  این مصیبت وارده را به شما وخانواده آن مرحوم  تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال شادی روح مرحوم و صبر جلیل را از در گاه  الهی مسئلت مینماییم  . شایان ذکر است : مراسم تشییع […]

جناب آقای مهندس حاج سید رضا هاشمی شهردار محترم مرند

خبردرگذشت عموی گرامیتان آقای میر حسن هاشمی موجبات تاثر وتالم گردیده بدینوسیله  این مصیبت وارده را به شما وخانواده آن مرحوم  تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال شادی روح مرحوم و صبر جلیل را از در گاه  الهی مسئلت مینماییم  .

شایان ذکر است : مراسم تشییع جنازه آن مرحوم روز شنبه ۱۵ فروردین ساعت :۱۵:۳۰ از مقابل مسجد سرهنگ به طرف باغ رضوان ومراسم شام غریبان از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰در همان مسجد برگزار خواهد شد.