همزمان با گراميداشت  ايام فاطميه  اهالي شهرستان مرند فردا شهيدي را تشييع خواهند كرد كه پس از 27 سال پيكر پاك و معطر ش توسط گروه تفحص يگان سپاه كشف و شناسايي شده است  شاید هنوز ندانند چه چیز باشکوهی زمینه‌ساز این تغییر شده است؛ البته این حس و حال برای برخی از مردم مرند […]

همزمان با گراميداشت  ايام فاطميه  اهالي شهرستان مرند فردا شهيدي را تشييع خواهند كرد كه پس از 27 سال پيكر پاك و معطر ش توسط گروه تفحص يگان سپاه كشف و شناسايي شده است  شاید هنوز ندانند چه چیز باشکوهی زمینه‌ساز این تغییر شده است؛ البته این حس و حال برای برخی از مردم مرند و به ویژه خانواده «قویدل انامق» متفاوت است، چرا که برای آخرین بار میزبان «رحمان» هستند که پس از 27 سال، این باراهالي متدين وشريف شهرستان مرند ميهماني لاله ها را با تشييع پيكر پاك شهيدي گرامي خواهند داشت كه پس از سالها چشم انتظار خانواده محترم رحمان با قامتي استوار بربالين و مزارشهيد قويدل خواهند آمد چر اكه شهادت در راه خدا افتخار بزرگي است كه نصيب بنده گان خاص ميگردد .

آري امروز شهرستان مرنددبا عطر بوي گل بهشتيان آن سفر كرده عزيز عطر آگين تر خواهد شد و بار ديگر چهره كربلايي را ترسيم خواهند كرد.

مراسم تشييع پيكر پاك شهيد قويدل امروز ساغت 10 ونيم از مقابل مسجد المهدي برآغوش گرم اهالي شهيد پروز شهرستان مرند تشييع و پس از اقامه نماز به امامت امام جمعه مرند در مزارشهدا  باغ زضوان مرند در كنار ساير همرزمان شهيدش با قامتي استوار آرميده خواهد شدياد شان گرامي وراهشان پررهرو باد