رئیس پلیس راهور شهرستان مرند با اعلام این خبر ساعتی پیش به خبر نگار ما در مرند گفت :این حادثه امروز ساعت 12 ظهر در وردی پل باغ رضوان به داخل شهر مرند اتفاق افتاد که در این حادثه بعلت عدم بی توجهی راننده سواری پراید و انحراف به چپ با یک دستگاه کا میون […]

رئیس پلیس راهور شهرستان مرند با اعلام این خبر ساعتی پیش به خبر نگار ما در مرند گفت :این حادثه امروز ساعت 12 ظهر در وردی پل باغ رضوان به داخل شهر مرند اتفاق افتاد که در این حادثه بعلت عدم بی توجهی راننده سواری پراید و انحراف به چپ با یک دستگاه کا میون خاور برخورد کرده و یک خانم از سر نشینان پراید بعلت ضربه مغزی و شدت جراحت در دم کشته وو راننده وسه نفر سر نشین سواری پراید نیز زخمی و به بیمارستان رازی مرند برای مداو انتقال داده شدند .
سر گرد آبراهه علت این حادثه را انحراف به چپ و عدم رعایت قوانین رانندگی راننده پراید اعلام کرد و افزود با توجه به شیب غیر استاندار سرازیر بودن این پل و عدم دید کافی برای راننده از طرفی موجب میگردد در این محور هر هفته شاهد چندین تصادف و داغدار شدن خانواده های زیادی را شاهد باشیم که از نظر راهنمایی ور انند گی کاملا این پل غیر استانداراحداث شده .
گفتنی است با توجه به اینکه این محور یکی از جاده های پررفت آمد به منطقه آزاد ارس و نوارمرزی بین خود مختار نخجوان می باشد و از نظر اقتصادی و تجاری ورفت آمد گردشگران داخلی و خارجی نقش مهمی را دارد. که دو بانده کردن این محور همت مسئولین شهرستان را می طلبد.