تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور هم توافق هم تحریم، آمریکا هر دو را می‌خواهد؛ ماراتن غربی‌ها برای بازگشت به ایران؛ نسل‌کشی در یمن باید متوقف شود؛ اعلام نتایج آزمون سراسری تا هفته اول مرداد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به مرز ۹۰هزار میلیارد تومان رسید؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند. […]

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور

هم توافق هم تحریم، آمریکا هر دو را می‌خواهد؛ ماراتن غربی‌ها برای بازگشت به ایران؛ نسل‌کشی در یمن باید متوقف شود؛ اعلام نتایج آزمون سراسری تا هفته اول مرداد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به مرز ۹۰هزار میلیارد تومان رسید؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌‌های امروز (دوشنبه، ۱۵تیر) در قسمت پایین، قابل مشاهده است: