حاج عباس عبدالهی را باید خیلی از دانش آموزان در کنار اروند رود در حالی که  در مداحی با دانش آموزان  سخن می گفت به یاد داشته باشند همیشه در کارروان راهیان نور  که باهم بودیم هر شب برای راویان مداحی می کرد وگلایه می کرد که چرا از قافله شهدا جامانده است همیشه آرزوی […]

حاج عباس عبدالهی را باید خیلی از دانش آموزان در کنار اروند رود در حالی که  در مداحی با دانش آموزان  سخن می گفت به یاد داشته باشند همیشه در کارروان راهیان نور  که باهم بودیم هر شب برای راویان مداحی می کرد وگلایه می کرد که چرا از قافله شهدا جامانده است

همیشه آرزوی شهادت در سرداشت از همه می خواست برایش دعا کنیم به آرزویش برسد یادم نمی رود وقتی صبح برای اعزام به اروند کنار وشلمچه بودیم با راویان عزاداری می کردومیاندارمان نیز حاج عباس وسید ابوالفضل ایرانی بود،  بعد از مداحی برایش گفتم روزی می رسد برایت یادواره می گیرم خداوند تورا به آرزویت برساند که مارا به یاد شهدا انداختی لبخندی  زد وگفت فکر نکنم ، ما لیاقت شهادت را نداریم لبخندی دوباره زدوسوار ماشین شدکه در همین عکسی که با عصا داشت راه می رفت از اوبه یادگار گرفتم همیشه متوسل به بانو فاطمه زهرا (س) می شد چه خوب هم متوسل شد طعم جانبازی را کشید وطعم اسارت و طعم مزار بی نشان را نیز مانند مادرش فاطمه زهرا (س) را نیز کشید خوش به سعادتش ؛روحش شاد وراهش پرره رو.

۹۷۲۴ ۹۷۲۵ ۹۷۲۶ ۹۷۲۷ ۹۷۲۸ ۹۷۲۹ ۹۷۳۰ ۹۷۳۱ ۹۷۳۲ ۹۷۳۳ ۹۷۳۴ ۹۷۳۵ (۱) ۹۷۳۵ ۹۷۳۷ ۹۷۳۸ ۹۷۳۹ ۹۷۴۰ ۹۷۴۱ ۹۷۴۲ ۹۷۴۳ ۹۷۴۴

منبع :شبستر نیوز