پایگاه اورژانس 115منطقه یکانات یامچی 3 سال قبل افتتاح شد اما مدتی پس از افتتاح به علت نبود نیروی انسانی تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،فاصله ۶۰ کیلومتری این منطقه با شهرستان مرند موجب شده است در مواقع ضروری و حوادث رانندگی ساکنان منطقه از خدمات اورژانسی محروم شوند و بر تلفات حوادث جاده ای افزوده شود.