رئیس کمیته امداد شهرستان مرند گفت: به مناسبت ماه محرم ۱۰۰۰ پرس غذای گرم بین نیازمندان توزیع شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند : محمد رستمی رئیس کمیته امداد شهرستان مرند گفت: به مناسبت ماه محرم در آشپزخانه مهدوی شهرستان مرند تعداد یک هزار پرس غذای گرم تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.