یک هزار و ۲۰۰ غذای آماده بین خانواده‌های نیازمند و آسیب دیده از شیوع کرونا در شهرستان مرند توزیع شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :رستمی مسئول کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مرند گفت: کیمته امداد امام (ره) شهرستان مرند با مشارکت وراث مرحوم “کریم زینال پور” تعداد یک هزار ۲۰۰ غذای آماده تهیه و بین خانواده‌های نیازمند و آسیب دیده از شیوع کرونا توزیع کردند.