۵۰۰ بسته غذایی در روستاهای محروم شهرستان مرند توزیع شد.

به گزارش خبرنگار  پایگاه خبری اخبار به روز مرند :،در قالب طرح مواسات و مومنانه  ۵۰۰ بسته غذایی در ۲۰ روستای دور افتاده و محروم شهرستان مرند توزیع شد.