رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مرند از توزیع ۷۶۰ کیلوگرم گوشت قرمز بین خانواده‌های نیازمند این شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اخبارمرند: رستمی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مرند گفت: همزمان با فرارسیدن عید قربان با مشارکت خیرین شهرستان مرند ۷۶۰ بسته یک کیلوگرمرستمی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مرند گفت: همزمان با فرارسیدن عید قربان با مشارکت خیرین شهرستان مرند ۷۶۰ بسته یک کیلوگرمی گوشت قرمز بین خانواده‌های نیازمند و آسیب دیده از کرونا توزیع شد.ی گوشت قرمز بین خانواده‌های نیازمند و آسیب دیده از کرونا توزیع شد.