جلسه ای با محوریت نحوه اجرای آیین نامه حمایت از شهود و مطلعین در دادگستری مرند برگزار شد .

 

✍️? به گزارش پایگاه خبری اخبار به روزمرند :این جلسه با حضور زارع زاده رئیس دادگستری مرند ؛ علیپور دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرند؛قضاوت دادسرا ومحاکم.کیفری ؛جانشین فرماندهی نیروی انتظامی منطقه ؛پلیس پیشگیری نیروی انتظامی و سایر پلیس های متولی ؛ در رابطه با موضوع تبصره یک ماده ۲۱۴قانون.آیین دادرسی کبیری مصوب سال ۱۳۹۲واصلاحیه آن مورد تاکید قرار گرفت .

?✍️ براساس این گزارش در این جلسه رئیس دادگستری مرند ؛ضمن تشریح آیین نامه و موضوع جلسه ؛پس از بحث وبررسی مقرر شد در رابطه با موارد لازم شهودی که در خواست عدم افشای هویت خود هستند ؛در واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعین ثبت نام کرده وبا ارائه کد از آنها تحقیق بعمل آمده.؛وهمچنین شهودی که در خواست حمایت و حفاظت از خودرا داشته باشند ؛ با احراز شرایط اقدامات لازم مطابق آیین نامه در جهت حفاظت از آنها توسط مرجع قضایی و ضا بطان دادگستری انجام شود .
???