ضمن پوزش از بینندگان و مخاطبین اخبار سایت اخبار به روز مرند بابت در دسترس نبودن چند روزه سایت به اطلاع می رساند که اشکال به وجود آمده در سرورهای قبلی سایت بود که باعث بروز مشکلات در خدمات دهی سایت می شد که خوشبختانه تیم پشتیبانی سایت توانست با وجود مشکلات به وجود آمده […]

ضمن پوزش از بینندگان و مخاطبین اخبار سایت اخبار به روز مرند بابت در دسترس نبودن چند روزه سایت به اطلاع می رساند که اشکال به وجود آمده در سرورهای قبلی سایت بود که باعث بروز مشکلات در خدمات دهی سایت می شد که خوشبختانه تیم پشتیبانی سایت توانست با وجود مشکلات به وجود آمده در سرورهای قبلی سایت اقدام به تغییر سرورهای سایت نماید و بتواند تمام مطالب قبلی سایت را بازیابی نماید و امید است تا در چند روز آینده سایت کلا به حالت قبلی بازگردد. قبلا از صبر و شکیبایی و محبت مردم شرف شهرستان مرند سپیاسگذاریم.

تیم پشتیبانی اخبار به روز مرند