عصر روز یکشنبه ۱۴/۳/۹۱ باز هم در جاده ای که هر هفته باید شاهد تصادفات و کشته شدن عزیزانمان باشیم حادثه ای دیگر به وقوع پیوست در این حادثه دو دستگاه موتورسیکلت با هم تصادف کرده و سرنشینان به بیمارستان انتقال یافتند و از حال آنها خبر موثقی در دست نیست.   با توجه به […]

عصر روز یکشنبه ۱۴/۳/۹۱ باز هم در جاده ای که هر هفته باید شاهد تصادفات و کشته شدن عزیزانمان باشیم حادثه ای دیگر به وقوع پیوست در این حادثه دو دستگاه موتورسیکلت با هم تصادف کرده و سرنشینان به بیمارستان انتقال یافتند و از حال آنها خبر موثقی در دست نیست.

 

با توجه به آمار تصادفات و عدم رسیدگی مسئولین به وضعیت این جاده و متوقف شدن عملیات تعریض آیا مردم باید منتظر حوادثی بس ناگوارتر باشند؟
آیا مسئولین امر، صدای ناله مادر و پدری که عزیزانشان را بخاطر وضعیت جاده از دست میدهند را می شنوند؟!
چرا هیچ کس به وضعیت موجود رسیدگی نمی کند؟
چند خانواده

این مطلبی بود که از خبرگزاری بناب نیوز دریافت و چاپ کردیم .

ولی برای اطلاع رسانی با مهندس گاظم زاده سرپرست ادره راه و شهر سازی شهرستاتن مرند موضوع را پیگیری کردیم آقای کاظم زاده بلاخره اهالی این متطقه تا کی منظر باشند که هر هفته تصادفات مختلفی در این جاده باعث دغدار شدن خانواده های را در این جاده باشیم :

آقای کاظم زاده ضمن ابراز همدردی با خانواده و به حق دانستن مطلبات اهالی این منطقه گفت از سال گذشته تعریض جاده بناب مرد با تخصیص 250 میلیون تومان اعتبار آغاز شده بود ولب بعلت کم کاری پیمانکار طبق ماده 45 این پیمان از ایشان خعلع و با یک پیمانکار جدید عقد قرار داد شده که امسال هم برای تسریه جاده بناب جدید مرند 250 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته و پیش بینی می شود که اکر این اعتبارات افزایش یلبد تا اوا سال مال 92 طرح تعریض جاده بناب جدید مرند به بهره برداری برسد .

وی همچنین در این مورد همکاری اعالی را در تسریع اجرای این طرح بسیار مهم و حیاتی دانست و گفت بعلت رعایت نکردن حریم جاده ازسوی برخی از اهالی این طرح با مشک و ازطرفی هم نا کافی بوندن اعتبارات و چندین پرونده موجود در دادگاه در در دست هم داد ه و با عث پیشرفت کندی این طرخ را سبب شده است .

کاظم زاده قول داد اگر همکاری مردم بصورت مستمر ادامه و اعتبارات برای این طرح افزایش یابد بیشتر از موعد مقرر شاهد افتتاح و تعریض جاده بناب جدید مرند خواهیم شد