جشن میلاد هشتمین اختر تابناک امام رضا(ع)در قوناخلار پارکی مرند با سخنرانی آقای سید رضا هاشمی شهردار محترم و آقای مهندس کرمی فرماندار  ویژه  و محبوب شهرستان مرند و با اجرای موسیقی و با هنر نمایی هنرمندارن تاتر و با شور و استقبال جماعت شریف مرند برگزار شد                […]

جشن میلاد هشتمین اختر تابناک امام رضا(ع)در قوناخلار پارکی مرند با سخنرانی آقای سید رضا هاشمی شهردار محترم و آقای مهندس کرمی فرماندار  ویژه  و محبوب شهرستان مرند و با اجرای موسیقی و با هنر نمایی هنرمندارن تاتر و با شور و استقبال جماعت شریف مرند برگزار شد

DSC_7629-300x201  DSC_7630-300x201  DSC_7634-300x201  DSC_7661-300x201  DSC_7665-300x201         DSC_7788-300x201DSC_7796-300x201  DSC_7801-300x201DSC_7813-300x201 DSC_7822-300x217DSC_7740-300x201  DSC_7787-300x201 DSC_7694-300x201   DSC_7723-300x201 DSC_7740-300x201 DSC_7787-300x201    DSC_7788-300x201  DSC_7796-300x201  DSC_7801-300x201  DSC_7813-300x201  DSC_7822-300x217