جلسه هماهنگی برنامه های آموزشی و فرهنگی استان آذربایجان شرقی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان آذربایجان شرقی، این جلسه با حضور مدیر ستاد اقامه نماز استان آذربایجان شرقی و معاون پرورشی آموزش و پرورش استان برگزار گردید. در این نشست درباره برنامه های آموزشی، توانمند سازی آموزگاران دوره ابتدایی برای […]

به گزارش پابگاه خبری اخبار به روز مرند : به نقل از روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان آذربایجان شرقی، این جلسه با حضور مدیر ستاد اقامه نماز استان آذربایجان شرقی و معاون پرورشی آموزش و پرورش استان برگزار گردید.

در این نشست درباره برنامه های آموزشی، توانمند سازی آموزگاران دوره ابتدایی برای اجرایی نمودن طرح آموزش عملی نماز در مدارس و همچنین دوره آموزشی طرح مبین برای مدیران جوار مرند بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد این دوره از آبان ماه برای آموزگاران پایه های اول تا سوم ابتدایی ناحیه ۱ و منطقه اسکو و همچین دوره طرح مبین برای مدیران جوار مرند برگزار گردد.