. اضغر پور گفت: شهرستان مرند از جمله مناطقی است که در انتهای خطوط شبکه گاز رسانی کشور قراردارد و به همین علت در فصل زمستان با افت فشار قابل توجهی مواجهه می گردد. معاون فرماندار افزود : شرکت گاز استان آذربایجان غربی به عنوان معین اصلی و اردبیل و زنجان به عنوان معین کمکی […]

.

اضغر پور گفت: شهرستان مرند از جمله مناطقی است که در انتهای خطوط شبکه گاز رسانی کشور قراردارد و به همین علت در فصل زمستان با افت فشار قابل توجهی مواجهه می گردد.

معاون فرماندار افزود : شرکت گاز استان آذربایجان غربی به عنوان معین اصلی و اردبیل و زنجان به عنوان معین کمکی و از شرکتهای داخل استانی شرکت گاز ناحیه تبریز  و شبستر به عنوان معین اصلی و ناحیه جلفا به عنوان معین کمکی این رزمایش هستند .

اصغر پور با اشاره به اهداف برگزاری این مانور بیان داشت : هشدار به مردم و ارتقاء آمادگی عمومی در قطع گاز ، آمادگی دستگاه های ذیربط در برابر گاز ، ارتقاء هماهنگی شرکت گاز استان با سایر ادارات ، ارزیابی تجهیزات را از مهمترین اهداف این مانور بر شمرد .

وی گفت: حجم این مانور بسیار بزرگ است و دستگاه های ذیربط به تناسب وظایف و اختیارات خود در اجرای بهتر مانور اقدام کنند .

معاون فرماندار ویژه شهرستان مرند بر آمادگی و همکاری دستگاهها برای مواجهه با شرایط سخت و کاهش آسیب پذیری در جهت تداوم فعالیتها و خدمت رسانی به مردم را از اهداف اصلی این مانور برشمرد .

شایان ذکر است : مانور مقابله با افت فشار گاز روز دوشنبه مورخه ۹۳/۱۰/۱۵ در شهرستان مرند برگزار خواهد شد .
۱۴۶