جانشکاری از سرداران سپاه ناحیه مرند پس از درد سالها بیماری بعنوان یادگاران هشت سال دفاع مقدس بود که در طول خدمتش در سپاه دفترقضایی حمایت ازامور ایثار گران خدمات زیادی را برای خانواده های شهدائ و امور ایثارگران در پرونده خودش داشت . وی بعلت تحمل سالها بیماری از ناحیه ریوی باز هم ازخدمت […]

جانشکاری از سرداران سپاه ناحیه مرند پس از درد سالها بیماری بعنوان یادگاران هشت سال دفاع مقدس بود که در طول خدمتش در سپاه دفترقضایی حمایت ازامور ایثار گران خدمات زیادی را برای خانواده های شهدائ و امور ایثارگران در پرونده خودش داشت . وی بعلت تحمل سالها بیماری از ناحیه ریوی باز هم ازخدمت در سنگر سپاه می پرداخت و تا آخرین نفس های خودزمزمه بوی شهادت از چهره ایشان پاک نمی شد . .
وی بلاخره در آخرین لحظه هایش را در بیمارستان بستری بود که شب گذشته به دیار معبود خود شتافت و به جمع یاران شهیدش پیوست .مراسم تشیع این جانباز فداکار رزمنده خستگی ناپذیر امروز صبح ساعت ده از محل نیروی مقاومتبسیج سپاه ناحیه مرند با شرکت همرزمان و دوستان در سنگر مقدس سپاه بسیجیان و اهالی شهید پرور شهرستان مرند تشیع وپس از اقامه نماز توسط امام جمعه مرند جهت خاکسپاری و انجام مراسم مذهبی به با غ رضوان مرند انتقال گردید
روحش شاد و راهش پر رهرو باد