عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: باید مشخص شود که سرنوشت نفت های فروخته شده در بورس چه شده است، چراکه اگر قرار است یک ایرانی نفت را در داخل کشور به پالایشگاه ها بفروشد دیگر نیازی به فروش نفت در بورس نیست.

سرویس اقتصادی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: باید مشخص شود که سرنوشت نفت های فروخته شده در بورس چه شده است، چراکه اگر قرار است یک ایرانی نفت را در داخل کشور به پالایشگاه ها بفروشد دیگر نیازی به فروش نفت در بورس نیست.
محمد حسن نژاد

محمد حسن نژاد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به توقف فروش نفت در بورس، گفت: باید مشخص شود که سرنوشت نفت های فروخته شده در بورس چه شده است، چراکه اگر قرار است یک ایرانی نفت را در داخل کشور به پالایشگاه ها بفروشد دیگر نیازی به فروش نفت در بورسنیست و وزارت نفت می تواند این اقدام را انجام دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر قرار است خریداران نفت در بورس، نفت خود را در خارج از کشور به فروش برسانند، این موضوع مطرح می شود که منابع نفتی ایران تحریم است نه شل و توتال.

اگر یک بابک زنجانی جدید پیدا شود، فروش نفت برای دولت ارزان تر تمام می شود

وی با بیان اینکه با فروش نفت در بورس فسادی در این بخش ایجاد شده که برای هر بشکه نفت ۵ دلار تخفیف داده می شود، ادامه داد: براین اساس با این اقدام نزدیک به ۱۵ درصد تخفیف داده می شود، لذا اگر یک بابک زنجانی جدید پیدا شده و ۷ درصد به آن تخفیف داده شود برای دولت ارزان تر تمام می شود.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حال حاضر سوییفت تنها پول غذا را جابجا می کند و پول نفت را تحریم کرده است، اظهار داشت: تفاوتی ندارد که نفت را شرکت ملی نفت به فروش برساند و یا اینکه شرکت ملی نفت فروش طلای سیاه را به یک واسطه واگذار کند.

خریداران نفت در بورس می خواهند نفت را به مشتریان وزارت نفت بفروشند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: خریداران نفت در بورس کسانی هستند که می خواهند نفت خریداری شده را به مشتریان وزارت نفت و یا به پالایشگاه های داخلی بفروشند که امیدواریم این افراد مشتری های جدیدی برای نفت پیدا کنند.

خبرگزاری خانه ملت؛ خبرگزاری خانه ملت؛ تاکنون دو مرحله نفت در بورس به میزان یک میلیون بشکه به فروش رسیده است که حدود سه هفته از تاریخ فروش آن می گذرد و در حال حاضر فروش  در بورس متوقف شده در حالی که دولت می تواند با فروش نفت در بورس به نوعی تحریم های نفتی را دور بزند.