عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: مگر پتروشیمی ها که از دولت نفت و گاز خریداری می کنند پول خود را به صورت ارزی می دهند که خریداران نفت خام در بورس باید پول را به صورت ارزی پرداخت کنند.

 به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :محمد حسن نژاد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تصویب راه اندازی بورس نفت، گفت: دلیلی وجود ندارد که هر چیز زیبایی که ذکر می شود به دنبال آن رفت،  بورس کلمه با کلاسی است اما در واقع محلی بوده که باید خریدار و فروشنده به یکدیگر برسند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه خریدار نفت ایران شرکت های خارجی هستند، گفت: هم اکنون که خارجی ها نفت ایران را خریداری می کنند نمی توانند نفت را از کشور خارج کنند، بنابراین اگر بخش خصوصی نفت را خریداری کند می خواهد کجا تزریق و یا از آن نگهداری کند.

نفت در بورس با چه قیمتی به فروش می رسد؟

وی ادامه داد: به جای اینکه نفت را وارد بورس کرده تا بخش خصوصی آن را خریداری و بفروشد حق العمل کاری به بخش خصوصی پرداخت شود تا نفت را در خارج از کشور بفروشد.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، درباره قیمت نفت در بورس، اظهار داشت: مشخص نیست که نفت در بورس با چه قیمتی می خواهد به فروش برسد.

طرح فروش نفت در بورس شکست می خورد

وی با اشاره به اینکه عنوان شده که ۸۰ درصد پول فروش نفت در بورس باید به صورت ارز پرداخت شود، افزود: مگر پتروشیمی ها که از دولت نفت و گاز خریداری می کنند پول خود را به صورت ارزی می دهند که خریداران نفت خام در بورس پول را به صورت ارزی پرداخت کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طرح فروش نفت در بورس شکست می خورد، چراکه نمی توانند پول را منتقل کنند بنابراین باید گفت که مسئولان دنبال نخود سیاه نروند.