سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:در این اوضاع اقتصادی و تحریم بهتر است مناطق آزاد را آزادتر کرده و شرایطی را ایجاد کنیم تا سرمایه بیشتری به کشور ما وارد شود.

به گزارش خبرگزاری  اخبار به روز مرند : به نقل از خانه ملت،برنامه “بهارستان” رادیو گفت و گو با موضوع مدیریت رانتی در مناطق آزاد کشور و مشکل واردات لجام گسیخته از این مناطق با حضور محمد حسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه با رادیو گفت و گو عنوان کرد: وضعیت مناطق آزاد در روند تاریخی و در مقایسه با مناطق مشابه وضعیت بهتری پیدا کرده است اما هنوز با نقطه ایده آل فاصله زیادی دارد.

وی در ادامه با اشاره به دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد افزود: متاسفانه در کشور ما مناطقی به عنوان مناطق آزاد در نظر گرفته شده که فاقد زیرساخت های لازم هستند. علاوه بر این نبود استراتژی بلندمدت و ضعف مدیریتی و بی توجهی قانون گذار و هیئت دولت به این مسئله باعث شده مناطق آزاد در کشور ما موفق نشوند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس گرانی زمین، عدم اعطای وام، دریافت معافیت مالیاتی، پرداخت عوارض را از جمله عوامل از دست دادن کارایی مناطق آزاد برشمرد و گفت: مناطق آزاد باید چابک سازی و بروکراسی اداری زائد در آن حذف شده تا سرمایه گذاران خارجی جذب این مناطق شوند.  

حسن نژاد با اشاره به عوامل موفقیت کشورهای دیگر در مناطق آزاد،خاطرنشان کرد:معافیت مالی، حذف بروکراسی زائد و درنظرگرفتن مشوق های سرمایه گذار خارجی از جمله عواملی است که موجب موفقیت کشورهای اروپایی در این مناطق شده است.

 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تصریح کرد:در این اوضاع اقتصادی و تحریم بهتر است مناطق آزاد را آزادتر کرده و شرایطی را ایجاد کنیم تا سرمایه بیشتری به کشور ما وارد شود.

وی تصریح کرد: هر جایی که مدیر برای صندلی التماس کند؛مدیریت رانتی اتفاق می افتد چنین فردی برای به دست آوردن مدیریت دست به هر کاری از واگذاری زمین رانتی گرفته تا مجوزهای رانتی خواهد زد. بنابراین مدیریت رانتی در این مناطق نیز اتفاق می افتد.

حسن نژاد گفت: متاسفانه در مناطق آزاد به ویژه در واگذاری زمین ها فساد وجود دارد و قابل کتمان نیست. ما در مجلس نظارت بر عملکرد مدیران در مناطق آزاد را به وزارت اقتصاد واگذار کردیم. نظارت مجلس این است که یا وزیر را استیضاح می کنیم که در عمل پولی به بیت المال بر نمی گردد و یا موضوع را به قوه قضائیه ارجاع می دهیم که هنوز به جایی نرسیده است؛لذا قوه قضائیه هم باید به مجلس کمک کند تا مشکلات سریع تر برطرف شوند./