به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی این حسینیه به زیربنای ۸۵۰ مترمربع و با هزینه ۱۰ میلیارد ریای خیّر مرندی بایرامعلی عبدلی در روستای قراجه محمد این شهرستان ساخته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی این حسینیه به زیربنای ۸۵۰ مترمربع و با هزینه ۱۰ میلیارد ریای خیّر مرندی بایرامعلی عبدلی در روستای قراجه محمد این شهرستان ساخته شده است.