حضور خبرنگاران شهرستان مرند در مناطق زلزله زده استان : بزودی خبرنگاران شهرستان مرند متشکل از خبر نگار صداو سیما – نمایندگی های مطبوعات استانی و کشو.ری ومدیران مسئول روزنامه هی ونشریه های محلی – خبرنگاران محلی مدیران سایت ووبلاگ های خبری شهرستان مرند جهت تهیه گزارش و ابراز همدردی با زلزله دیده گان از […]

حضور خبرنگاران شهرستان مرند در مناطق زلزله زده استان :
بزودی خبرنگاران شهرستان مرند متشکل از خبر نگار صداو سیما – نمایندگی های مطبوعات استانی و کشو.ری ومدیران مسئول روزنامه هی ونشریه های محلی – خبرنگاران محلی مدیران سایت ووبلاگ های خبری شهرستان مرند جهت تهیه گزارش و ابراز همدردی با زلزله دیده گان از نزدیک در روستا ها وشهرها زلزله دیده حضور وبا مشکلات و اقدامات انجام گرفته برای زلزله زدگان قرار خواهند گرفت