براساس این گزارش بمنظور ارج نهادن به تلاشهای جوانان در عر صه های مختلف علمی – آموزشی- فرهنگگی و اقتصادی که برای پیشرفت استقلال و اقتدار نظام از خودشان خلاقیت و ابتکار و مختر عات را انجام وموجب سر افرازی نظام و جامعه واسلامیمان شده اند / دکتر یاور احمدی نخبه جوان کشوری ودبیر این […]

براساس این گزارش بمنظور ارج نهادن به تلاشهای جوانان در عر صه های مختلف علمی – آموزشی- فرهنگگی و اقتصادی که برای پیشرفت استقلال و اقتدار نظام از خودشان خلاقیت و ابتکار و مختر عات را انجام وموجب سر افرازی نظام و جامعه واسلامیمان شده اند /
دکتر یاور احمدی نخبه جوان کشوری ودبیر این جشنواره با اعلام این مطلب گفت نخستین جشنوار ه حضرت علی اکبر (ع)در قالب تجلیل از افتخارآفرینان جوانان برتر تجلیل از 30 نخبه جوان با حضور مسئولین امام جمعه – فرماندار و نماینده مردم ومرند و جلفا ساعت 10 صبح امروز در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی مرند برگزار می شود .