اختصاصی/با تصویب هیئت وزیران؛ فرمانداری ویژه در 5 شهر کشور دایر می شود هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ وزارت کشور مکلف است در شهرستان مرند، فسا، جهرم ، گنبد کاووس و چابهار برای دایر کردن فرمانداری ویژه اقدام کنند با […]

اختصاصی/با تصویب هیئت وزیران؛
فرمانداری ویژه در 5 شهر کشور دایر می شود
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ وزارت کشور مکلف است در شهرستان مرند، فسا، جهرم ، گنبد کاووس و چابهار برای دایر کردن فرمانداری ویژه اقدام کنند
با موافقت دولت و با توجه به بافت جغرافیایی منطقه و با هدف توزیع بهینه و عادلانه خدمات و امکانات وزارت کشور مکلف به ایجاد فرمانداری ویژه در شهرستان های مرند، فسا ، جهرم ، گنبد کاووس و چابهار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ وزارت کشور مکلف است در شهرستان های مرند، فسا ، جهرم ، گنبد کاووس و چابهار برای دایر کردن فرمانداری ویژه اقدام کنند.
این مصوبات در تاریخ 10/5/1392 از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

لازم است از تلاش و پیگیریهای مجدانه دکتر حسن نژاد نماینده جوان و مردعمل شهرستان مرند و جلفا در تسریح ارتقاءتصویب فرمانداری ویژه شهرستان مرند تقدیر و تشکر گردد