براساس اعلام ستاد انتخابات کشور طبق اعلام قبلی مبنی بر آخرین فرصت نا م نویسی از کاندیداهای شورای اسلامی شهرو رو ستا ساعت 20 امشب اعلام گردیده بود این مهلت تا ساعت 22 امشب اول اوردیبهشت ماه  تمدید شد . در این اطلاعیه آمده است داوطلبان با حضور در دفاتر پیش خوان وفرمانداری ها ثبت […]

براساس اعلام ستاد انتخابات کشور طبق اعلام قبلی مبنی بر آخرین فرصت نا م نویسی از کاندیداهای شورای اسلامی شهرو رو ستا ساعت 20 امشب اعلام گردیده بود این مهلت تا ساعت 22 امشب اول اوردیبهشت ماه  تمدید شد .

در این اطلاعیه آمده است داوطلبان با حضور در دفاتر پیش خوان وفرمانداری ها ثبت نان خودشان را نهایی کنند و به آخر وقت موکول نکنند