جشن نخبگان علمی –فرهنگی – ومرزشی در سالن اجتماعات دبیرستان بهمن شاملو ساعت 10 صبح – مراسم گرامیداشت ایان دهه فجر در دانشگاه پیام نور مرند –افتتاح تولیدی کفش مهدوی در شهرک صنعتی –افتتاح کارگاه تولیدی فدک تریلر ساعت 13 امروروز

جشن نخبگان علمی –فرهنگی – ومرزشی در سالن اجتماعات دبیرستان بهمن شاملو ساعت 10 صبح – مراسم گرامیداشت ایان دهه فجر در دانشگاه پیام نور مرند –افتتاح تولیدی کفش مهدوی در شهرک صنعتی –افتتاح کارگاه تولیدی فدک تریلر ساعت 13 امروروز