دکتر محمد حسن نژاد د دقایقی پیش در گفتگوی تلفنی با خبر نگار صداو سیما در مرند گفت :با تلاش و پیگیریهای که در دفتر کنسولگری جمهوری آذر بایجان ( باکو)و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران انجام دادیم از امروز در تردد مرزی بین ایران و جمهوری نخجوان کلیه شهروندان ایرانی از تمام نقاط کشور با گذرنامه […]

دکتر محمد حسن نژاد د دقایقی پیش در گفتگوی تلفنی با خبر نگار صداو سیما در مرند گفت :با تلاش و پیگیریهای که در دفتر کنسولگری جمهوری آذر بایجان ( باکو)و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران انجام دادیم از امروز در تردد مرزی بین ایران و جمهوری نخجوان کلیه شهروندان ایرانی از تمام نقاط کشور با گذرنامه بین المللی و پرداخت 10 یورو   معادل 400هزار ریال در این شهر از کشور آذر بایجان  خواهند توانست بدو ن پرداخت عوارض  ویزا بین دو کشور ایران و جمهوری خود مختار نخجوان تردد کنند

نماینده مردم مرند و جلفا افزود در این مدت 15 روز در جمهوری نخجوان اقامت و همراه زیر 12 سال نیز از پرداغت هر گونه عوارض و گمرگ معاف می باشند

وی لغو ویزا را از خواسته های  مردم ایران و آذربایجان عنوان کرد و گفت: پیشینه مشترک تاریخی، علایق و اشتراکات فرهنگی و به خصوص ارتباطات خانوادگی بین مرزنشینان این منطقه عامل مهم توسعه مناسبات بین دو کشور است.کهاز طرف ایران   سالها  ویزا برای اتباع نخجوان لغو شده .
حسن نژاد با تقدیر از همکاری مقامات دو کشور برای راه اندازی سریع پل جدید جلفا افزود: باید هر دو کشور با وجود منطقه آزاد ارس که از ظرفیت های بسیاری برخوردار است، بهره مناسب ببرند.
براساس این گزارش قبلا مبلغ ویزا برای اتباع ایرانی در مرز جلفا  80 یورو معادل ۲ میلیون 400هزارریال بود که از این رو حدودا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است .