دادستان دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان مرند امروز در مراسم قلع و قمع ۶ واحد از ویلاهای که در مناطق ویژه باغات از اراضی ملی بصورت غیر مجاز احداث شده بودند در گفتگو با خبرنگار صداو سیما در مرند گفت  با توجه به اینکه عد ه ای از افراد سود جود و فرصت طلب سالهای قبل با […]

دادستان دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان مرند امروز در مراسم قلع و قمع ۶ واحد از ویلاهای که در مناطق ویژه باغات از اراضی ملی بصورت غیر مجاز احداث شده بودند در گفتگو با خبرنگار صداو سیما در مرند گفت  با توجه به اینکه عد ه ای از افراد سود جود و فرصت طلب سالهای قبل با خرید و فروش اراضی در مناطق خوش آب و هوای وگردشگری مناطق: پیام – سیوان – کندلج – ملایوسف و زنوز – بناب مرند باعث تخریب اراضی ملی باغات و کشاورزی شده بودند ،

حسین فتاحی در ادامه افزود: این اقدام غیر قانونی موجب ازبین رفتن ویژه باغات و تبدیل به ویلا سازی شده بود ند ،و از طرفی چهره واقعی شهرستان  مرند را که بعنوان نگین باغ شهر آذربایجان شرقی معروف است  مخدوش جلو نشان میداد و در برخی موارد هم باعث معضلات اجتماعی و فرهنگی شهر تاریخی و مذهبی  مرند را هم بوجود آورده و  همچنین با خرید و فروش املاک در محدوده کاربریهای اراضی کشاورزی و باغات یک منبع در آمد غیر مجاز را ایجاد کرده بودند .

وی گفت :برا اساس احکام صادره دادگستری شهرستان مرند که به تائید دادگاههای استان آذر بایجانشرقی نیز رسیده بود امروز ۶ واحد از این ویلاهای غیر مجاز قلع و قمع شدند و بقیه ویلا ها و ساخت و سازهای غیر مجاز که در کاربری های ویژه باغات احداث شده در دستور کار مسئولین قضایی و اجرایی شهرستان می باشد .

دادستان دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان مرند همچنین از کلیه افراد خواست تانسبت به رعایت قانون و حقوق شهروندی دقت کنند و در صورت نیاز دستگاه قضایی با شذت تمام برخورد  قانونی خواهد کرد