به گزارش اخبار به روز مرند : تعداد در  این نمایشگاه ۴۴ طرح فناورانه  شرکت کرده اند که شهرستان مرند  با حضور فعال و چشمگیر در بین شهرستانهای استان آذربایجان شرقی رتبه سوم استانی را به خود اختصاص دهد  . در چهارمین روز از فعالیت نمایشگاه ربع رشیدی  اصغر پور معاون فرماندار ویژه شهرستان مرند ، بخشداران […]

به گزارش اخبار به روز مرند : تعداد در  این نمایشگاه ۴۴ طرح فناورانه  شرکت کرده اند که شهرستان مرند  با حضور فعال و چشمگیر در بین شهرستانهای استان آذربایجان شرقی رتبه سوم استانی را به خود اختصاص دهد  .

در چهارمین روز از فعالیت نمایشگاه ربع رشیدی  اصغر پور معاون فرماندار ویژه شهرستان مرند ، بخشداران مرکزی و یامچی ، روسای  ادارات شهرستان از  غرفه های شرکت ها  در نمایشگاه بازدید کردند .

د بر اساس این گزارش در این بازدید دانشجویان ، دانش آموزان و… حضوری فعال و چشم گیر داشتند .

DSC_0069 DSC_0071 DSC_0074 DSC_0085 DSC_0094 DSC_0098 DSC_0100 DSC_0107 DSC_0113 DSC_0119 DSC_0121